Zaliczenie poprawkowe u dr Elżbiety Szczygielskiej – ROL,II i BUD,II

Zaliczenie ze statystyki matematycznej odbędzie się w środę 19 lutego godz. 9:30 pok.379R (dot. kierunków: rolnictwo II rok i budownictwo II rok)