Zaliczenie poprawkowe u dr inż. J.Krętowskiej – Budownictwo,II

Zaliczenie ćwiczeń i egzamin z wytrzymałości materiałów oraz zaliczenie z metod obliczeniowych odbędzie się 18 lutego br. o godz. 10.40-14.00 w sali 376R.