Zaliczenie poprawkowe u mgra inż. P. Lichograja – Informatyka, III

Zaliczenie przedmiotów: Multimedialne technologie informacyjne oraz Techniki grafiki komputerowej odbędzie się dn. 18.02.2020 r. w godz. 9.50-11.30 w s. 234R