Spotkanie w sprawie praktyki – ROL, 1, 2, 3 rok

Spotkanie w sprawie praktyki Kierunkowej I, Kierunkowej II i Zawodowej dla studentów I, II i III Roku Rolnictwa odbędzie się poprzez platformę Teams w dniu 27.04.2020 (poniedziałek) o godzinie 10:00. Organizator spotkania Barbara Krawczak, Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier
OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA