Praktyki zawodowe w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Wydział Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, z inicjatywy posła Dariusza Stefaniuka, podjął współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową i podpisał porozumienie z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w sprawie prowadzenia praktyk studenckich 😊.
Celem współpracy jest umożliwienie studentom kierunków technicznych zdobycie doświadczenia praktycznego podczas odbywania praktyk zawodowych, szkoleń oraz staży, a następnie zatrudnienia w jednostkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej 💪🤓.
Obecnie program kształcenia na kierunkach technicznych jest dostosowywany do wymagań firmy, celem ułatwienia absolwentom podjęcia dalszej pracy 👍
 

Obrony 2019/2020 na kierunku budownictwo

Terminarz obron:
23.01.2020 r., godz. 11:40, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr inż. A. Raczkowski, dr inż. J. Krętowska
Studenci przystępujący do obrony:
18687
19138
04.02.2020 r., godz. 13:30, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr inż. A. Raczkowski, dr inż. J. Krętowska
06.02.2020 r., godz. 12:00, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr hab. inż. D. Barnat-Hunek, dr hab. inż. S. Fic

Kolejne terminy obron będą publikowane w terminie późniejszym. Zachęcam do śledzenia wpisu.