Galeria

W dniu 16.12.2019 r. Wydział Nauk Technicznych zaprosił 32 uczniów VI LO w Łukowie na bezpłatne warsztaty „Akademia Robotów”.

Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 10 grudnia 2019 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU.

W ramach promocji kierunków technicznych PSW w Białej Podlaskiej w dniu 02.12.2019 r. 16 uczniów LO w Międzyrzecu Podlaskim wzięło udział w bezpłatnych warsztatach „Akademia Robotów” przygotowanych przez mgra inż. Macieja Hawryluka i studentów kierunku informatyka.

OD NAUKI DO PRAKTYKI SEMINARIUM SZKOLENIOWE: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem Zakład Rolnictwa we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach w dniu 24 października 2019 roku zorganizował seminarium szkoleniowe, pod tytułem: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem. Seminarium dotyczyło niezwykle aktualnych i ważnych kwestii związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Program seminarium obejmował wykłady z zakresu zastosowania środków ochrony roślin, dotyczyły one między innym takich zagadnień, jak: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin – 5 Złotych Zasad, Środki ochrony roślin jako leki dla roślin, Zanieczyszczenia miejscowe - ryzyko występowania i metody zapobiegania, Znoszenie środków ochrony roślin, Spływ powierzchniowy jako przejaw zanieczyszczeń obszarowych. Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział około 160 osób.

W dniu 22 października 2019 roku dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. inż. Janowi Marianowi Olchowikowi. Tablicę odsłonięto na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a w odsłonięciu tablicy uczestniczyła delegacja naszej Uczelni: dr inż. Tomasz Grudniewski i dr Robert Tomaszewski. Prof. dr hab. inż. Jan Marian Olchowik odszedł w dniu 9 sierpnia 2015 roku, w wieku 61 lat. Był twórcą naszej Uczelni (rok 2000) i wieloletnim kierownikiem Zakładu Informatyki, a następnie kierownikiem Katery Nauk Technicznych.

W ramach prowadzonej współpracy naukowej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wydziałem Geologii Uniwersytetu w Tancie (Egipt), na zaproszenie J.M. Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka oraz Prorektora ds. międzynarodowych doc. dr inż. Tomasza Grudniewskiego, w dniach 6-9.10.2019 r. odwiedził uczelnię światowej sławy paleontolog prof. dr hab. Abdelfattah Ali Ali Zalat. Przy okazji wizyty gość wygłosił wykład otwarty dla pracowników i studentów uczelni pt. „10 000 years of egyptian civilisation” (07.10.2019 r.).

W dniu 03 października 2019 roku podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Kondracki otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak zaszczytny tytuł został przyznany Panu Profesorowi w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie biologii rozrodu zwierząt oraz rozwoju specjalistycznych kadr naukowych.

W dniu 27 września 2019 r. Centrum Badań nad Innowacjami odwiedziła delegacja z Chinese Academy of Social Sciances (CASS). Przybyli goście zostali zapoznani z prowadzonymi pracami badawczymi oraz zaznajomieni z możliwościami naukowymi jakie oferują Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Wizytującym gościom bardzo spodobała się infrastruktura naukowa, a w szczególności cienkowarstwowa napylarka magnetronowa firmy Alliance Concept umożliwiająca wytwarzanie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych a także zestaw mikroskopów i urządzeń do badania konwersji energii światła słonecznego w prąd elektryczny. Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy w zakresie dalszych prac badawczych oraz pozwoliła nakreślić ramy przygotowywanego porozumienia o współpracy.

30.05.2019 - III Bialskie Targi Technologii Cyfrowych zorganizowane przez JB Multimedia przy współpracy z Zakładem Informatyki

Reprezentacja Koła Naukowego "Angry Marschmallow" PSW w Białej Podlaskiej zajęła II miejsce w 36-godzinnym heckatonie "LubCode - Koduj dla Lublina", który odbył się w dniach 9-10 kwietnia 2016r. w Lublinie. Celem turnieju było stworzenie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, które mogłyby ułatwić życie mieszkańcom Lublina lub turystom odwiedzającym miasto.

Relacja fotograficzna z wyjazdu studentów kierunku Informatyka na wydarzenie pt. Warszawskie Dni Informatyki, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-26 marca 2014 roku. Wyjazd studentom umożliwiły środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach projektu "Kierunek zamawiany - Informatyka".

Relacja fotograficzna - Dni Otwarte na kierunku Informatyka 2014

Obchody 10 lecia Unii Europejskiej w Polsce

W dniu 16.12.2019 r. Wydział Nauk Technicznych zaprosił 32 uczniów VI LO w Łukowie na bezpłatne warsztaty „Akademia Robotów”. W ramach promocji kierunków technicznych PSW w Białej Podlaskiej uczniowie wzięli udział w zajęciach z robotyki, poznali wirtualną rzeczywistość w okularach VR oraz zwiedzili centra badawcze EKO-AGRO-TECH i CBnI, hamownię i Bibliotekę Akademicką PSW. Wizytę gości koordynowali: Dziekan dr inż. Marta Chodyka, dr inż. Marcin Szlachetka, dr Robert Tomaszewski oraz mgr inż. Maciej Hawryluk.