Galeria

W dniu 04.03.2020 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Młodego Inżyniera zorganizowany przez Zakład Budownictwa. Wydarzenie miało na celu promocję kierunku budownictwo oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W imprezie wzięli udział studenci, uczniowie szkół średnich, firmy związane z branżą budowlaną oraz zaproszeni goście – bialscy przedsiębiorcy. W programie pojawiły się wykłady przedstawiające praktyczny aspekt poruszanej problematyki, warsztaty oraz prezentacje firm, m.in. SCHUCO INTERNATIONAL POLSKA, ASTRA – TECHNOLOGIA BETONU, XELLA POLSKA, TECHNOBETON, STUDIO PODŁÓG z53, NOARK ELECTRIC, SPECTRA LIGHTING, MERCOR, INTERsoft. Przedstawiono rozwiązania aktualnych wyzwań inżynierskich i najnowszych technologii, poparte konkretnymi przykładami już zrealizowanych inwestycji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Dnia Młodego Inżyniera otrzymali imienne certyfikaty.

Studenci kierunku budownictwo mieli okazję odbyć kolejną wizytę studyjną mającą na celu poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu inżynierii lądowej. W dniu 16.01.2020 zameldowali się na placu budowy luksusowego apartamentowca Unique Tower przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji jest firma UNIBEP, która w kontrakcie zobowiązała się do wykonania wykopu, robót żelbetowych, izolacji stanu 0 oraz prac murowych. UNIBEP będzie także zarządzał pracami techniczno-administracyjnymi w dalszych etapach budowy. W budynku planowane jest stworzenie mieszkań na wynajem oraz luksusowych apartamentów na najwyższych kondygnacjach stumetrowej wieży. Cały kompleks składać się będzie z trzech budynków, w tym dominującej wieży. Całkowita powierzchnia budynku to 24 tys. m kw., obejmująca część mieszkalną i usługową w poziomie chodnika. Studenci mieli możliwość zapoznania się z procesem kierowania budową dużej inwestycji a także sposobem organizacji produkcji budowlanej przy bardzo ograniczonej powierzchni placu budowy. Przed wejściem na obiekt zostali zapoznani z technologią BIM stosowaną przy realizacji tej inwestycji, służącą usprawnieniu procesu budowy. Wyjazd był sfinansowany ze środków projektu „Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów budownictwa PSW”.

W styczniu 2020 roku studenci kierunku budownictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mieli okazję odbyć wyjazdy szkoleniowo-studyjne mające na celu poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu inżynierii lądowej. Dnia 9 stycznia grupa studentów odbyła szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami w firmie PERI POLSKA. Szkolenie dotyczyło stosowania innowacyjnych systemów deskowań i rusztowań i zostało specjalnie dopasowane do zróżnicowanych zadań stawianych specjalistom oraz kadrze odpowiedzialnej za przygotowanie produkcji, kierownictwu budowy, kosztorysantom, brygadzistom oraz innym pracownikom budowlanym.

Studenci kierunku rolnictwo na zajęciach w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 16.12.2019 r. Wydział Nauk Technicznych zaprosił 32 uczniów VI LO w Łukowie na bezpłatne warsztaty „Akademia Robotów”.

Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w dniu 10 grudnia 2019 roku zorganizował Konferencję Naukową pod tytułem: Inicjatywa Białkowa COBORU.

W ramach promocji kierunków technicznych PSW w Białej Podlaskiej w dniu 02.12.2019 r. 16 uczniów LO w Międzyrzecu Podlaskim wzięło udział w bezpłatnych warsztatach „Akademia Robotów” przygotowanych przez mgra inż. Macieja Hawryluka i studentów kierunku informatyka.

OD NAUKI DO PRAKTYKI SEMINARIUM SZKOLENIOWE: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem Zakład Rolnictwa we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach w dniu 24 października 2019 roku zorganizował seminarium szkoleniowe, pod tytułem: Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem. Seminarium dotyczyło niezwykle aktualnych i ważnych kwestii związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Program seminarium obejmował wykłady z zakresu zastosowania środków ochrony roślin, dotyczyły one między innym takich zagadnień, jak: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin – 5 Złotych Zasad, Środki ochrony roślin jako leki dla roślin, Zanieczyszczenia miejscowe - ryzyko występowania i metody zapobiegania, Znoszenie środków ochrony roślin, Spływ powierzchniowy jako przejaw zanieczyszczeń obszarowych. Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział około 160 osób.

W dniu 22 października 2019 roku dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. inż. Janowi Marianowi Olchowikowi. Tablicę odsłonięto na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, a w odsłonięciu tablicy uczestniczyła delegacja naszej Uczelni: dr inż. Tomasz Grudniewski i dr Robert Tomaszewski. Prof. dr hab. inż. Jan Marian Olchowik odszedł w dniu 9 sierpnia 2015 roku, w wieku 61 lat. Był twórcą naszej Uczelni (rok 2000) i wieloletnim kierownikiem Zakładu Informatyki, a następnie kierownikiem Katery Nauk Technicznych.

W ramach prowadzonej współpracy naukowej pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wydziałem Geologii Uniwersytetu w Tancie (Egipt), na zaproszenie J.M. Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka oraz Prorektora ds. międzynarodowych doc. dr inż. Tomasza Grudniewskiego, w dniach 6-9.10.2019 r. odwiedził uczelnię światowej sławy paleontolog prof. dr hab. Abdelfattah Ali Ali Zalat. Przy okazji wizyty gość wygłosił wykład otwarty dla pracowników i studentów uczelni pt. „10 000 years of egyptian civilisation” (07.10.2019 r.).

W dniu 03 października 2019 roku podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Kondracki otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak zaszczytny tytuł został przyznany Panu Profesorowi w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie biologii rozrodu zwierząt oraz rozwoju specjalistycznych kadr naukowych.

W dniu 27 września 2019 r. Centrum Badań nad Innowacjami odwiedziła delegacja z Chinese Academy of Social Sciances (CASS). Przybyli goście zostali zapoznani z prowadzonymi pracami badawczymi oraz zaznajomieni z możliwościami naukowymi jakie oferują Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Wizytującym gościom bardzo spodobała się infrastruktura naukowa, a w szczególności cienkowarstwowa napylarka magnetronowa firmy Alliance Concept umożliwiająca wytwarzanie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych a także zestaw mikroskopów i urządzeń do badania konwersji energii światła słonecznego w prąd elektryczny. Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy w zakresie dalszych prac badawczych oraz pozwoliła nakreślić ramy przygotowywanego porozumienia o współpracy.

30.05.2019 - III Bialskie Targi Technologii Cyfrowych zorganizowane przez JB Multimedia przy współpracy z Zakładem Informatyki

Reprezentacja Koła Naukowego "Angry Marschmallow" PSW w Białej Podlaskiej zajęła II miejsce w 36-godzinnym heckatonie "LubCode - Koduj dla Lublina", który odbył się w dniach 9-10 kwietnia 2016r. w Lublinie. Celem turnieju było stworzenie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, które mogłyby ułatwić życie mieszkańcom Lublina lub turystom odwiedzającym miasto.

Relacja fotograficzna z wyjazdu studentów kierunku Informatyka na wydarzenie pt. Warszawskie Dni Informatyki, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-26 marca 2014 roku. Wyjazd studentom umożliwiły środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach projektu "Kierunek zamawiany - Informatyka".

Relacja fotograficzna - Dni Otwarte na kierunku Informatyka 2014

Obchody 10 lecia Unii Europejskiej w Polsce

W dniu 04.03.2020 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Młodego Inżyniera zorganizowany przez Zakład Budownictwa. Wydarzenie miało na celu promocję kierunku budownictwo oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W imprezie wzięli udział studenci, uczniowie szkół średnich, firmy związane z branżą budowlaną oraz zaproszeni goście – bialscy przedsiębiorcy.

W programie pojawiły się wykłady przedstawiające praktyczny aspekt poruszanej problematyki, warsztaty oraz prezentacje firm, m.in. SCHUCO INTERNATIONAL POLSKA, ASTRA – TECHNOLOGIA BETONU, XELLA POLSKA, TECHNOBETON, STUDIO PODŁÓG z53, NOARK ELECTRIC, SPECTRA LIGHTING, MERCOR, INTERsoft. Przedstawiono rozwiązania aktualnych wyzwań inżynierskich i najnowszych technologii, poparte konkretnymi przykładami już zrealizowanych inwestycji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Dnia Młodego Inżyniera otrzymali imienne certyfikaty.