Dzień adaptacyjny studentów I roku

W dniu 1 października 2021 roku odbyło się spotkanie adaptacyjne ze studentami I roku. W spotkaniach udział wzięli: dziekan, kierownicy zakładów, opiekunowie roku, którzy przekazali informacje istotne dla studentów I roku – szczegóły.