Szkolenia dla studentów budownictwa 23.10.-12.12.2021 i 15-22.12.2021

W okresie od 15 do 22 grudnia 2021 r. studenci 7 semestru studiów kierunku budownictwo uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym”. Szkolenie odbyło się stacjonarnie a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: budynek pasywny; powłoka budynku; zaopatrzenie budynków w ciepło, chłód i ciepłą wodę użytkową; efektywność energetyczna. Natomiast studenci 5 semestru budownictwa w okresie od 23 października do
12 grudnia 2021 r. uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Revit”. Szkolenie również odbyło się w formie stacjonarnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP. W obu zrealizowanych szkoleniach studenci uczestniczyli bezpłatnie, ponieważ były one finansowane ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”.