Wykład otwarty Betony specjalne 21.05.2021

Zakład Budownictwa Wydziału Nauk Technicznych zorganizował na platformie MS TEAMS wykład otwarty pt. BETONY SPECJALNE, który odbył się w dniu 21 maja 2021 r. w godz. 10:30-12:00. Wykład poprowadził prof. dr inż. Hakim S. Abdelgader z Uniwersytetu w Trypolisie w Libii specjalizujący się w technologii konstrukcji betonowych, w tym w technologii betonów samozagęszczalnych, betonów z materiałami pochodzącymi z recyklingu, betonowaniu podwodnym i innych. Jest członkiem American Concrete Institute (ACI) Committees 221, 237, 304, 444, and 555. W roku 1990 prof. Abdelgader ukończył studia magisterskie w Politechnice Gdańskiej, a w 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, obecnym WILiŚ Politechniki Gdańskiej. Od 18 lat zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Inżynierii University of Tripoli, przez cały ten czas współpracując z naukowcami z Politechniki Gdańskiej. Współpracuje i prowadzi zajęcia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w Lublinie. W ramach współpracy z PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej planowany jest cykl wykładów otwartych poświęconych technologii betonu i innowacjom stosowanym na świecie w branży betonowej.

W wykładzie uczestniczyli studenci I, II i III roku kierunku budownictwo, rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II, nauczyciele akademiccy, zaproszeni goście z Libii, Algierii, Tunezji. Jest to pierwszy wykład z cyklu.

Wykład dotyczył następujących zagadnień:

– przedstawienie sylwetki prelegenta

– wprowadzenie o betonowaniu

– trendy w branży budowlanej

– przemysł cementowy

– historia betonu

– domieszki do mieszanek betonowych

– betony specjalne: beton dwuetapowego betonowania, odlew betonowy w formie tkaniny, fibrobeton, beton samozagęszczalny, beton z kruszywem z recyklingu

– prezentacja najnowszych publikacji dotyczących betonów specjalnych.

Zachęcamy do obejrzenia wykładu otwartegolink