Zakład Budownictwa

Kierownik Zakładu Budownictwa

dr Elżbieta Szczygielska

 83 344-99-00, wewn. 292
  p. 379R, II piętro, budynek Rektoratu