Wykładowcy

Pracownicy dydaktyczni Zakładu Budownictwa:

nazwisko i imię tytuł/stopień
Andrzejuk Wojciech mgr inż.
Babiński Wojciech mgr inż.
Barnat – Hunek Danuta dr hab. inż.
Fic Stanisław dr hab. inż.
Jarosz – Hadam Monika mgr inż.
Krętowska Joanna dr inż.
Kwapień Adam mgr inż. arch.
Misiejuk Andrzej dr 
Nitychoruk Jerzy prof. dr hab.
Raczkowski Andrzej dr inż.
Szczygielska Elżbieta  dr
Wołodko Aleksander  mgr inż.