Efekty uczenia się

Efekty uczenia się – profil praktyczny dla cyklu kształcenia w roku akademickim 2019/2020