Opiekunowie roczników 2019/2020

Rok studiów

Kierunek – Budownictwo

I rok

studia stacjonarne

mgr inż. Monika Jarosz-Hadam

II rok

studia stacjonarne

dr Elżbieta Szczygielska

 

III rok

studia stacjonarne

dr inż. Joanna Krętowska 

 

IV rok

studia stacjonarne

mgr inż. Wojciech Andrzejuk