Koło naukowe

Informacja ogólna:

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Budownictwa „Młody Inżynier” funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012. Członkiem koła może zostać każdy student kierunku Budownictwo, który chce poszerzyć zakres wiedzy i rozwijać swoją pasję. SKN zrzesza studentów kierunku technicznego, inżynierskiego których zainteresowania wykraczają znacznie poza podstawowy zakres tematyczny toku studiów.

Opiekunowie SKN Zakładu Budownictwa „Młody Inżynier”:
mgr inż. Wojciech Andrzejuk

Zarząd SKN Zakładu Budownictwa:

  • Prezes – Milena Kapczuk 
  • Wiceprezes – Szymon Józefaciuk
  • Sekretarz – Monika Trzmielewska
  • Skarbnik – Monika Zalewska

 

Dotychczasowa działalność Koła:

 

W okresie od 10.12.2020 r. do 19.02.2021 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego uczestniczyli w prowadzonych pracach badawczych dotyczących właściwości wytrzymałościowych próbek betonowych poddanych działaniu czynników agresywnych.
        

 

W dniu 26.01.2021 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego uczestniczyli w pracach badawczych dotyczących wytrzymałości elementów drewnianych łączonych za pomocą wybranych łączników.


Od 13 maja 2020 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego uczestniczą w pracach badawczych w ramach projektu badawczego pt. „Modyfikacja właściwości zapraw wapienno-cementowych nano i mikropęcherzykami wypełnionymi zamkniętym gazem” finansowanego z funduszu rozwoju nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-13.04.2019 r. Udział studenta Budownictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pana Bartłomieja Adamiaka w IX Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów „Euroinżynier” zorganizowanej w Krakowie. Autorami zaprezentowano referatu byli Bartłomiej Adamiak oraz Piotr Bursztyka. Dotyczył on koncepcji kompozytu betonowego zawierającego w swoim składzie odpady krzemienia. Gratulujemy udziału w konferencji i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

11-14.04.2018 r. W w/w terminie w Krakowie zorganizowano VII Ogólnopolską Konferencje Budowlaną Studentów i Doktorantów „Euroinżynier”. Organizatorem wiodącym było Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „Conkret”. Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentował Bartłomiej Adamiak oraz Paweł Zawadzki. Przedstawiony przez B. Adamiaka referat dotyczył koncepcji zastosowania kompozytu konopno-wapiennego w eko obiektach i spotkał się z uznaniem jury. Bartłomiej został wyróżniony nagrodą książkową. Podczas całego pobytu, oprócz tematów czysto naukowych przewidziano także liczne atrakcje w formie zwiedzanie Starego Miasta, Muzeum AK, a także podziemia Sukiennic. Żywimy głęboką nadzieje, iż nowo nawiązane znajomości, przyczynią się do lepszej współpracy w sektorze między uczelnianym.

15.03.2018 r. Uczestnictwo w Dniu Młodego Inżyniera zorganizowanego przez Partnerów Programu Builder For The Young Engineers – firmy: AEC Design – Lider wdrożeń BIMAluprof inspirujeBlachy PruszyńskiBlitzmann Polska Sp z ooBudimex SACEMEX PolskaEJOT Polska, Fundamental Group, MaxFrank, Mostostal Warszawa, Grupa NDI, PERI Polska, Grupa Unibep, Warbudw. Pokazy odbyły się w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie.

19.02.2018 r. Organizacja eventu „Dzień Inżyniera”  w kampusie PSW.

20.12.2017 r. Uczestnictwo B. Adamiaka w Konkursie „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” organizowanym przez Politechnikę Warszawską. Jest to otwarty konkurs ideowy, skierowany do studentów polskich uczelni. Głównym wyzwaniem, stawianym przed uczestnikami konkursu, jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępnego mieszkalnictwa przyszłości.
2
Kwiecień 2015 r:  Uczestnictwo członków Koła w II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe- sztuką twórczego działania”.

 

Styczeń 2014 r: Organizacja I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej  „Budownictwo sztuką twórczego działania-Innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie”.

 
4
Marzec 2013 r: Udział w  szkoleniu-seminarium „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI” w Płochocinie w siedzibie polskiego oddziału firmy PERI.

 

Kwiecień 2013 r: Uczestnictwo członków Koła w III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „EUROINŻYNIER” „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych”.

 

3
Kwiecień 2013 r: Udział w szkoleniu „Betonowe produkty specjalistyczne CEMEX”.

 

Listopad 2012r: Nawiązanie współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ADIFICATIO działającym przy Politechnice Lubelskiej.

 

Styczeń 2012r. i 2013r: Udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury „BUDMA” w Poznaniu.
5

 

Maj 2012r: Uczestnictwo członków Koła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Materiały, instalacje i technologie energooszczędne i ekologiczne w budownictwie”.

 

 

Kontakt:

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Budownictwa „Młody Inżynier”:

mlodyinzynierpsw@gmail.com