Koła Naukowe

Koła Naukowe działające przy Zakładzie Informatyki są nieodłącznym elementem systemu nauczania i kształcenia          w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branży IT. Wychodząc naprzeciw zdolnym i ambitnym studentom Zakład Informatyki oferuje ciągle rozwijające się zaplecze sprzętowe oraz aktualne oprogramowanie.

Obecnie na kierunku Informatyka działają cztery Koła Naukowe: 

 

1⇒ ANGRY MARSHMALLOW

Koło Naukowe działa przy Zakładzie Informatyki od 2016r. Jest to grupa entuzjastów zajmujących się programowaniem urządzeń mobilnych,         w szczególności programowaniem aplikacji dla systemu Android.         Koło zajmuje się również powiązanymi z tym tematem zagadnieniami takimi jak systemy kontroli wersji. W trakcie spotkań koła studenci prowadzą lub są uczestnikami kursów przedstawiających wybrane technologie, pracują nad wspólnymi projektami, przygotowują się do udziału w konkursach programistycznych.

Opiekunem Koła jest dr inż. Jakub Smołka.

Ważniejsze wydarzenia w działalności Koła:

  • kwiecień 2016 – zajęcie drugiego miejsca na Hackatonie LubCode w Lublinie

 

image⇒ „µ” (Mikro)

Te Koło Naukowe, to społeczność studencka interesująca się programowaniem mikrokontrolerów oraz tworzeniem modeli inteligentnych robotów.

Opiekunem Koła jest mgr inż. Piotr Lichograj

 

 

 

 

3⇒ PIXEL

Koło Naukowe tworzy grupa studentów skupiająca się na programowaniu C# oraz zajmująca się obróbką grafiki komputerowej 2D i 3D.

Opiekunem Koła jest mgr inż. Maciej Hawryluk 

 

 

 

⇒ PINEAPPLE

Koło Naukowe zrzesza studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa informatycznego.

Opiekunem Koła jest dr Robert Tomaszewski.