Opiekunowie roczników 2019/2020

Rok studiów Informatyka
I rok studia stacjonarne mgr inż. Maciej Hawryluk  
II rok studia stacjonarne mgr inż. Zofia Lubańska  
III rok studia stacjonarne dr inż. Marta Chodyka
IV rok studia stacjonarne dr Robert Tomaszewski