Prace dyplomowe

 Wzory stałych elementów pracy dyplomowej (np. wzór pierwszych stron pracy dyplomowej), wzory karty obiegowej, ankieta absolwenta, procedura systemu antyplagiatowego znajdują się TUTAJ.

  • KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 2019-2020 nowy wzór 
  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2019-2020 pobierz