Lista zagadnień na egzamin dyplomowy

 

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność: Mechatronika i diagnostyka pojazdów

 

 

1. Zapotrzebowanie powietrza do spalania paliwa.

2. Współczynnik nadmiaru powietrza λ.

3. Teoretyczny i rzeczywisty obieg silników spalinowych Otto i Diesla.

4. Wskaźniki pracy silnika (sprawność, moc, moment obrotowy, średnie ciśnienie indykowane)

5. Zdefiniować liczbę kryterialną Reynoldsa.

6. Podstawowe prawa elektrotechniki: Prawo Ohma, I i II prawo Kirchoffa, prawo Coulomba.

7. Podstawowe elementy elektroniczne (nazwa, symbol, właściwości, zastosowanie, charakterystyka).

8. Zjawisko karbu (co to jest karb, współczynnik kształtu, współczynnik działania karbu).

9. Przekładnie zębate, klasyfikacja przekładni zębatych.

10. Budowa i rodzaje łożysk tocznych. Trwałość, nośność i sposoby zabudowy łożysk.

11. Samochodowe źródła energii elektrycznej (akumulator, alternator) budowa, zasada działania i diagnozowanie.

12. Systemy diagnostyki pokładowej OBD w pojazdach samochodowych – cel stosowania i podstawowe założenia.

13. Omówić charakterystyki prędkościowe silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym.

14. Wymienić i omówić podstawowe układy zasilania silników o zapłonie ZI i ZS.

15. Charakterystyki tworzenia mieszanki przy bezpośrednim wtrysku paliwa w silniku ZI.

16. Okresy procesu spalania w silniku ZI i ZS.

17. Emisja spalin silnika ZI z i bez układu reaktora katalitycznego.

18. Emisja spalin silnika ZS.

19. Produkty spalania silnika ZI i ZS (charakterystyka, warunki powstawania).

20. Budowa układu korbowo tłokowego, siły działające na układ.

21. Wymiana ładunku i rodzaje układów rozrządu.

22. Rodzaje układów smarowania silników spalinowych.

23. Rodzaje paliw zastępczych i alternatywnych stosowanych do zasilania silników o zapłonie ZI i ZS.

24. Rodzaje czujników pomiarowych. Rodzaje sygnałów wyjściowych z czujników.

25. Czujniki prędkości obrotowej – zasada działania, odmiany konstrukcyjne i diagnostyka.

26. Czujniki ciśnienia – rodzaje, zasada działania i diagnostyka.

27. Przepływomierze powietrza – rodzaje, budowa, zasada działania i sposoby diagnostyki przepływomierzy.

28. Czujniki temperatury – zastosowanie, budowa, charakterystyki i diagnostyka czujników temperatury.

29. Świece żarowe – cel stosowania, budowa i zasada działania.

30. Budowa i zasada działania sondy dwustanowej.

31. Budowa i zasada działania sondy szerokozakresowej.

32. Reaktory katalityczne – cel stosowania, budowa i zasada działania. 

33. Cel stosowania układów recyrkulacji spalin. Budowa układu EGR.

34. Układ EVAP – cel stosowania i monitorowanie układu EVAP przez system diagnostyki pokładowej.

35. Krótkookresowa i długookresowa korekcja dawkowania paliwa.

36. Układ dotłaczania dodatkowego powietrza – cel stosowania.

37. Zamknięta i otwarta pętla sterowania składem mieszanki.

38. Metody wykrywania wypadania zapłonów w systemie OBDII/EOBD.

39. Sposób komunikacji w systemie EOBD/OBDII z pojazdem.

40. Ramka zamrożona w systemie OBDII – informacje zawarte w ramce zamrożonej.

41. Rodzaje elementów wykonawczych stosowanych w silnikach pojazdów samochodowych.

42. Układy ABS, ASR, ESP – budowa i zasada działania.

43. Układy bezpieczeństwa czynnego i bierne w pojazdach samochodowych.

44. Układ klimatyzacji w pojeździe – budowa, zasada działania.

45. Układy komfortu w pojazdach.

46. Wtryskiwacze benzyny – rodzaje, budowa, sposób diagnostyki.

47. Wtryskiwacze Common rail – rodzaje, budowa, zasada działania.

48. Zawory elektromagnetyczne – budowa, sterowanie oraz kontrola działania.

49. Cewki zapłonowe – budowa, sterowanie oraz kontrola działania.

50. Budowa, oznaczanie i kontrola zużycia opon samochodowych.

51. Samochodowe sieci informatyczne. Powody stosowania i podział sieci informatycznych.

52. Magistrala CAN. Rodzaje, budowa i diagnostyka sieci.

53. Magistrale światłowodowe w pojazdach.

54. Proces diagnozowania obiektu oraz jego stany techniczne.

55. Metody diagnozowania (wibroakustyka, termografia).

56. Siły działające na pojazd.

57. Rodzaje sprzęgieł i cel ich stosowania.

58. Budowa sprzęgła ciernego oraz metodologia jego obliczania.

59. Współosiowa i niewspółosiowa skrzynia biegów.

60. Skrzynie biegów pojazdów użytkowych.

61. Budowa przekładni planetarnej.

62. Przekładnia hydrokinetyczna, zakresy działania.

63. Wały napędowe, przeguby – podział, rodzaje.

64. Rodzaje przekładni głównych, budowa mechanizmu różnicowego.

65. Rodzaje zawieszenia pojazdu osobowego.

66. Układy kierownicze – rodzaje, budowa, zasada działania.

67. Układy hamulcowe – rodzaje, budowa, zasada działania.

68. Wymienić i krótko scharakteryzować kolejne generacje instalacji gazowych LPG.

69. Budowa instalacji gazu LPG IV generacji.

70. Sposoby kalibracji instalacji gazowych LPG IV generacji.

71. Wielozawór – budowa i zadania, jakie powinien spełniać.

72. Budowa i zasada działania reduktorów LPG II i IV generacji.

73. Zbiorniki LPG – budowa, rodzaje i sposób montażu.

74. Wtryskiwacze LPG – budowa, rodzaje i charakterystyki czasu wtrysku.

75. Układy elektryczne pojazdów hybrydowych.