Wyjazdy edukacyjne

W ramach kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa maszyn studenci mają okazje uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych.