Studenckie Koło Naukowe

STUDENTÓW ROLNICTWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Celem działania Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa jest przygotowanie studentów do pracy naukowo-badawczej oraz umożliwianie wymiany doświadczeń a także prezentowanie wyników prac naukowych, oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, a także promowanie kierunku Rolnictwo.

Członkami Koła są studenci kierunku Rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

      organizację i udział w konferencjach naukowych i seminariach,

      prowadzenie przez członków koła prac badawczych,

      współpracę z organizacjami naukowymi,

      organizowanie seminariów i wyjazdów naukowych.

Opiekunami naukowymi Koła są:  dr inż. Alicja Baranowska oraz dr Iwona Mystkowska

 

Ważne wydarzenia w działalności Koła:

» V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w  V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”.                              Konferencja odbyła się w dniu 31 maja 2016 roku.

Studenci zaprezentowali następujące prace:

 

Ewelina BąkŻywność ekologiczna i niekonwencjonalna widziana oczami studentów PSW”,

Jolanta Dziem „Wiedza studentów PSW i ich perspektywy odnośnie żywności ekologicznej”,

Tomasz BujalskiUprawa roślin na cele energetyczne w gminie Biała Podlaska”.

Prace zostały przygotowane pod kierunkiem opiekuna naukowego – dr Iwony Mystkowskiej. Tomasz Bujalski, student III roku kierunku Rolnictwo, otrzymał wyróżnienie za jedną z trzech najlepiej zaprezentowanych prac.

Serdecznie gratulujemy Panu Tomaszowi i dziękujemy za aktywność!

 

» Dzień Otwarty COBORU w Ciciborze Dużym

W dniu 22 czerwca 2016 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa, pod opieką naukową   dr inż. Katarzyny Radwańskiej wzięli udział w Dniu Otwartym Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Ciciborze Dużym.

 

 

Pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w sposób bardzo interesujący opowiadali o swojej pracy, prezentowali poletka doświadczalne z odmianami roślin uprawnych: były to rośliny miododajne, tzw. pożytki pszczele oraz wiele gatunków innych interesujących roślin.

 

 

 

Była to doskonała okazja do sprawdzenia wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach w praktyce. Studenci mieli również możliwość obejrzenia bardzo interesujących ekspozycji prezentowanych przez wiele firm hodowlanych i rolniczych.

 

 

 
 

 

 » XV Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W XV Konferencji Studenckich Kół Naukowych na temat „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej” zorganizowanej  w Uniwesytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach w dniach 12-13 września 2016 roku wzięły udział dwie studentki pierwszego roku kierunku Rolnictwo: Pani Monika Ćmakowska i Pani Monika Nestorowicz.

 

 

Studentki zaprezentowały bardzo interesujące prace przygotowane pod opieką naukową     dr inż. Alicji Baranowskiej.

 

 

 

 
 

 

 » Warsztaty i lekcje muzealne w Ciechanowcu

W dniu 21 listopada 2016 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego studentów Rolnictwa, uczestniczyli w zajęciach praktycznych przeprowadzonych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Tematyka lekcji muzealnych: „Historia weterynarii i udomowienia zwierząt”Herbatki i leki z własnej apteki” oraz w warsztatach „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”. Studenci samodzielnie wykonali mieszankę ziół prowansalskich,                a  zwiedzili także skansen i pałac.

 

    

 

 

 » Seminarium uprawowe Top Agrar w Lublinie

W dniu 10 stycznia 2017 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego studentów Rolnictwa wraz z opiekunem  dr Iwoną Mystkowską wzięli udział w Seminarium uprawowym Top Agrar w Lublinie.

 

 

Tematyka seminarium dotyczyła oceny sytuacji polowej i zaleceń agrotechnicznych na wiosnę 2017 roku, nowego podejścia do płodozmianu, wykorzystania potencjału roślin uprawnych  oraz poruszana była tematyka środków ochrony roślin.