Szkolenia studentów budownictwa

W okresie od 9 do 13 stycznia 2021 r. studenci 7 semestru studiów kierunku budownictwo uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne Europejskie Szkolenie Właściwych Praktyk w Budownictwie Pasywnym i Niskoenergetycznym”. Szkolenie odbyło się w formie zdalnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: budynek pasywny; powłoka budynku; zaopatrzenie budynków w ciepło, chłód i ciepłą wodę użytkową; efektywność energetyczna. Szkolenie finansowane było ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”.

Natomiast studenci 5 semestru budownictwa uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu pt. „Moduł Revit”. Szkolenie również odbyło się w formie zdalnej a program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, BIM 360, BIM Koordynator. Szkolenie finansowane było ze środków projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”. Szkolenie odbyło się w dniach od 11 stycznia do 7 lutego 2021 r.