Wizyty studyjne na budowie Domu Studenta PSW

W grudniu 2020 r. studenci II roku kierunku budownictwo odbyli wizytę studyjną na budowie Domu Studenta PSW, podczas której mieli okazję zapoznania się z praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem budowy tego obiektu. Kolejna wizyta odbyła się w marcu 2021 r. w ramach przedmiotu Materiały budowlane i technologia betonu. Uczestniczyli w niej studenci I roku.