Wydział Nauk Technicznych

Budownictwo

kierunek Budownictwo

Kierunek budownictwo należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Wiodącą dyscypliną naukową jest inżynieria lądowa i transport. Przygotowujemy specjalistów w zakresie budownictwa do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw budowlanych oraz do pracy w różnych sektorach budownictwa, bazując na najnowszych osiągnięciach naukowych i technicznych. W trakcie 7-semestralnych studiów studenci poznają praktyczne aspekty pracy inżyniera budownictwa, uczestniczą w wizytach studyjnych, warsztatach i szkoleniach, zdobywają praktyczne umiejętności, co podnosi ich szanse na rynku pracy.

Informatyka

Informatyka

Zakład Informatyki to potencjał, doświadczenie i ranga stawiająca nas w równym rzędzie z najbardziej znaczącymi uczelniami w kraju. Budując nasz prestiż stworzyliśmy nowoczesne programy nauczania, najnowsze pracownie komputerowe i specjalistyczne, organizujemy praktyki oraz wysokospecjalistyczne wakacyjne szkolenia informatyczne. Zapewniamy skuteczną pomoc materialną i motywacyjną. Studia, które Wam Drodzy Kandydaci i Studenci przedstawiamy, to nie tylko nauka, ale też czas poszerzania własnych horyzontów, rozwijania pasji i ambicji, czas zdobywania doświadczeń i przygotowania Was do skutecznego wejścia na rynek pracy.

Mechanika i budowa maszyn

Planes

Mechanika i Budowa Maszyn jest najnowszą propozycją Wydziału Nauk Technicznych, skierowaną do wszystkich, którzy chcą zgłębiać wiedzę w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje ona podstawy teoretyczne, wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania między innymi nowoczesnych technik komputerowego modelowania 3D, badań symulacyjnych, znajomości nowoczesnych materiałów, podstaw elektroniki i wykorzystania zaawansowanych narzędzi w diagnostyce maszyn. Dzięki temu młody inżynier jest w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom na rynku pracy oraz w krótkim czasie przyswoić wiedzę wymaganą do pracy na określonym stanowisku.

Rolnictwo

Rolnictwo

Zostań inżynierem, wybierz Rolnictwo – kierunek wielu możliwości! Zdobywaj Fundusze Europejskie! Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny i pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do założenia i prowadzenia własnej działalności produkcyjnej, doradczej, handlowej lub usługowej, pozwalają na opanowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i języków obcych. Studenci poznają również metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Studia są adresowane nie tylko do osób zamierzających prowadzić własną działalność produkcyjną, ale również do przyszłych urzędników i naukowców.