Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych oferuje możliwość kształcenia na czterech prestiżowych kierunkach studiów inżynierskich. Stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin technicznych w Polsce i na świecie sprawia, że nasi absolwenci nie tylko nie mają problemów ze znalezieniem pracy, ale mogą liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie. W skład wydziału wchodzą cztery jednostki podległe – zakłady – kształcące studentów na wspomnianych wcześniej kierunkach.

 

Z nieskrywaną dumą informujemy, że kierunek Informatyka, na mocy Uchwały nr 509/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2013 roku, otrzymał ocenę pozytywną. Polska Komisja Akredytacyjna stwierdza tym samym, że spełniamy wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku Informatyka studiów I stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Kolejna ocena jakości kształcenia na kierunku Informatyka nastąpi w roku akademickim 2018/2019.

 

Mocą Uchwały nr 163/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie oceny programowej na kierunku Budownictwo, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydaje ocenę pozytywną. Następna ocena programowa na kierunku „budownictwo” powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

 

Mocą Uchwały nr 142/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny programowej na kierunku Rolnictwo, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydaje ocenę pozytywną. Następna ocena programowa na kierunku „rolnictwo” powinna nastąpić w roku akademickim 2019/2020.