Wydział Nauk Technicznych

Solidarni z Ukrainą

 

Architektura krajobrazu NOWOŚĆ!!!

Oferta kształcenia na kierunku architektura krajobrazu uwzględnia nowoczesne trendy w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz zapotrzebowanie rynku pracy. Studia przygotowują specjalistów w zakresie projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu oraz układów urbanistycznych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych oraz realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej.

 

Budownictwo

kierunek Budownictwo

Kierunek budownictwo należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Wiodącą dyscypliną naukową jest inżynieria lądowa i transport. Przygotowujemy specjalistów w zakresie budownictwa do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw budowlanych oraz do pracy w różnych sektorach budownictwa, bazując na najnowszych osiągnięciach naukowych i technicznych. W trakcie 7-semestralnych studiów studenci poznają praktyczne aspekty pracy inżyniera budownictwa, uczestniczą w wizytach studyjnych, warsztatach i szkoleniach, zdobywają praktyczne umiejętności, co podnosi ich szanse na rynku pracy.

 

EkoInformatyka*

Studia drugiego stopnia na kierunku EkoInformatyka przygotowują specjalistów do pracy w różnych sektorach gospodarki i administracji. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. W ramach innowacyjnego procesu kształcenia, studenci rozwiną się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki i inżynierii środowiska. W toku studiów będą realizowali własne projekty nowoczesnych rozwiązań w zakresie tworzenia, obsługi i administrowania systemami informatycznymi, a także związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii, niezbędnymi do funkcjonowania na rynku IT i OZE. Dokonają przeglądu i oceny istniejących technologii oraz zaplanują nowe systemy, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej.

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Informatyka

Informatyka

Zakład Informatyki to potencjał, doświadczenie i ranga stawiająca nas w równym rzędzie z najbardziej znaczącymi uczelniami w kraju. Budując nasz prestiż stworzyliśmy nowoczesne programy nauczania, najnowsze pracownie komputerowe i specjalistyczne, organizujemy praktyki oraz wysokospecjalistyczne wakacyjne szkolenia informatyczne. Zapewniamy skuteczną pomoc materialną i motywacyjną. Studia, które Wam Drodzy Kandydaci i Studenci przedstawiamy, to nie tylko nauka, ale też czas poszerzania własnych horyzontów, rozwijania pasji i ambicji, czas zdobywania doświadczeń i przygotowania Was do skutecznego wejścia na rynek pracy.

 

 

Mechanika i budowa maszyn

PlanesMechanika i budowa maszyn jest jedną z propozycji Wydziału Nauk Technicznych, skierowaną do osób zainteresowanych techniką motoryzacyjną a także mechatroniką. W ramach wybranej specjalności studenci mają możliwość kształcenia się w zakresie budowy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych o napędzie spalinowym, hybrydowym jak i elektrycznym.
Studia realizowane są w profilu praktycznym co oznacza, że przeważają zajęcia laboratoryjne, projektowe oraz praktyki. Dzięki temu młody inżynier jest przygotowany do pracy w określonym zawodzie.
Studenci swoje pasje i zainteresowania hobbystyczne mogą rozwijać biorąc udział w kole naukowym, uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych oraz realizując ciekawe prace dyplomowe o charakterze projektów inżynierskich lub badawczych.

 

Rolnictwo

RolnictwoZostań inżynierem, wybierz rolnictwo – kierunek wielu możliwości! Zdobywaj Fundusze Europejskie! Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny i pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do założenia i prowadzenia własnej działalności produkcyjnej, doradczej, handlowej lub usługowej, pozwalają na opanowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i języków obcych. Studenci poznają również metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Studia są adresowane nie tylko do osób zamierzających prowadzić własną działalność produkcyjną, ale również do przyszłych urzędników i naukowców.