Kierunki

Budownictwo

kierunek Budownictwo

Kierunek Budownictwo należy do obszaru nauk techniczny. Przygotowuje specjalistów w zakresie budownictwa na bazie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw budowlanych oraz do pracy w różnych sektorach budownictwa. W trakcie studiów na kierunku Budownictwo student poznaje podstawy matematyki, chemii, fizyki, a następnie na bazie tych przedmiotów poszerza swoje wiadomości na przedmiotach kierunkowych. Jednocześnie zdobytą wiedzę uzupełnia i doskonali podczas zajęć na dwóch specjalnościach – budownictwa ogólnego i ekobudownictwa.

Informatyka

Informatyka

Zakład Informatyki to potencjał, doświadczenie i ranga stawiajaca nas w równym rzędzie z najbardziej znaczacymi uczelniami w kraju. Budując nasz prestiż stworzyliśmy nowoczesne programy nauczania, najnowsze pracownie komputerowe i specjalistyczne, organizujemy praktyki oraz wysokospecjalistyczne wakacyjne  szkolenia informatyczne. Zapewniamy skuteczną pomoc materialną i motywacyjną. Studia, które Wam Drodzy Kandydaci i Studenci przedstawiamy, to nie tylko nauka, ale też czas poszerzania własnych horyzontów, rozwijania pasji i ambicji, czas zdobywania doświadczeń i przygotowania Was do skutecznego wejścia na rynek pracy.

Mechanika i budowa maszyn

Planes

Mechanika i Budowa Maszyn jest najnowszą propozycją Katedry Nauk Technicznych, skierowaną do wszystkich, którzy chcą zgłębiać wiedzę w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje ona podstawy teoretyczne, wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania między innymi nowoczesnych technik komputerowego modelowania 3D, badań symulacyjnych, znajomości nowoczesnych materiałów, podstaw elektroniki i wykorzystania zaawansowanych narzędzi w diagnostyce maszyn. Dzięki temu młody inżynier jest w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom na rynku pracy oraz w krótkim czasie przyswoić wiedzę wymaganą do pracy na określonym stanowisku.

Rolnictwo

Rolnictwo

Zostań inżynierem, wybierz Rolnictwo – kierunek wielu możliwości! Zdobywaj Fundusze Europejskie! Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny i pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do założenia i prowadzenia własnej działalności produkcyjnej, doradczej, handlowej lub usługowej, pozwalają na opanowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i języków obcych. Studenci poznają również metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Studia są adresowane nie tylko do osób zamierzających prowadzić własną działalność produkcyjną, ale również do przyszłych urzędników i naukowców.