Obrona prac dyplomowych

  • KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 2019-2020 nowy wzór 
  •  Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2019/2020 pobierz
  • Zasady redagowania prac dyplomowych – inżynierskich pobierz
  • Wzory stałych elementów pracy dyplomowej pobierz