Sylwetka absolwenta

DSC_7136Absolwent kierunku Informatyka znajduje zatrudnienie w jednostkach wykorzystujących technologie informatyczne. W szczególności, absolwenci mogą pracować jako twórcy oprogramowania komputerowego, twórcy grafiki oraz aplikacji internetowych, a także jako projektanci i twórcy aplikacji dla mobilnych systemów komputerowych. Inżynier na rynku pracy pozyskuje zatrudnienie także jako twórca lub administrator średnich systemów bazodanowych, sieci komputerowych.

Absolwent może pozyskać zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, które zajmują się budową systemów informacyjnych gdzie wymagana jest znajomość elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych oraz sterowania komputerowego.

Absolwent po zakończeniu procesu kształcenia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ogólnych, podstawowych zagadnień informatyki, posiada wiedzę, potrafi budować oraz poprawnie eksploatować systemy informatyczne różnej skali komplikacji. Absolwent posiada umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych oraz komputerowych zgodnie z ich specyfikacją. Absolwent posiada wiedzę na temat budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, posiada umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, zna teorię i posiada praktyczne umiejętności dotyczące takich zagadnień jak: systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, bazy danych, programowanie komputerów, inżynieria oprogramowania, podstawy sztucznej inteligencji, grafika komputerowa, zna również procesy i środowiska wytwarzania oprogramowania oraz potrafi je organizować.

Czytaj więcej...

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiad umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, z uwzględnieniem podstawowego słownictwa ogólnotechnicznego umożliwiającego sprawne korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu. Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dalszego, ustawicznego samokształcenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Powiązanie charakterystyki sylwetki absolwenta z programem nauczania na studiach I stopnia przedstawia tabela (Tabela 1.):

Tabela1. Sylwetka absolwenta.

  Opis sylwetki absolwenta Realizowane przedmioty
1 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ogólnych, podstawowych zagadnień informatyki, posiada wiedzę, potrafi budować oraz poprawnie eksploatować systemy informatyczne różnej skali komplikacji. Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych, Algorytmy i struktury danych, Komunikacja człowiek – komputer
2 posiada umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych oraz komputerowych zgodnie z ich specyfikacją Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach komputerowych, Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych, Projekt informatyczny,
3 posiada wiedzę na temat budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących Architektura komputerów, Systemy wbudowane
4 zna zagadnienia związane budową systemów informacyjnych gdzie wymagana jest znajomość elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych oraz sterowania komputerowego Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Podstawy automatyki, Analiza i przetwarzanie sygnałów, Techniki i technologie cyfrowe, Modelowanie i symulacje komputerowe, Teoria sterowania, Inżynieria chemiczna i modelowanie procesów, Automatyka cyfrowa
5 zna teorię i posiada praktyczne umiejętności dotyczące takich zagadnień jak: systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, bazy danych, programowanie komputerów, inżynieria oprogramowania, podstawy sztucznej inteligencji, grafika komputerowa Bazy danych, Inżynieria baz danych, Sztuczna inteligencja, Sieci komputerowe, Systemy operacyjne, Podstawy programowania, Języki programowania, Inżynieria oprogramowania,
6 Zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu. Socjologia, Techniki negocjacji i mediacji społecznych, Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
7 Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki z uwzględnieniem podstawowego słownictwa technicznego. Język angielski